"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Trang chủ

Liên hệ

Máy đếm thời gian hiện số

Máy đếm thời gian hiện số ...

Liên hệ

Bộ dụng cụ thực hành TLC bản mỏng thủ công

Bộ dụng cụ thực hành TLC bản mỏng thủ công ...

Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt FALC

Máy khuấy từ gia nhiệt FALC ...

Liên hệ

Máy cất nước 1 lần 4l/h QWS4

Máy cất nước 1 lần 4l/h QWS4 ...

Liên hệ

Tủ ấm FALC

Tủ ấm FALC ...

Liên hệ

Tủ sấy dụng cụ loại đối lưu tự nhiên FALC

Tủ sấy dụng cụ loại đối lưu tự nhiên ...

Liên hệ

Nguồn điện cho các thí nghiệm Frederiksen

Nguồn điện cho các thí nghiệm Frederiksen ...

Liên hệ

Máy quang phổ UV/VIS LLG uniSPEC 2

Máy quang phổ UV/VIS LLG uniSPEC 2 ...

Liên hệ

Máy phát tĩnh điện Van de Graaff

Máy phát tĩnh điện Van de Graaff ...