Tới dự tọa đàm có các cán bộ của Vụ Giáo dục trung học, Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, các Công ty sản xuất và cung ứng TBDH và đông đảo các nhà khoa học quan tâm đến lĩnh vực đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học.

Các ý kiến tập trung vào các vấn đề: Thiết bị dạy học cho chương trình giáo dục phổ thông mới nên như thế nào; Làm thế nào để tạo ra các TBDH để góp phần phát triển năng lực cho học sinh; Các giải pháp kết nối giữa TBDH truyền thống với các phương tiện kĩ thuật hiện đại; Sử dụng TBDH trong bài học STEM… .

Những ý kiến thiết thực, cởi mở của đông đảo các đại biểu trong buổi tọa đàm chắc chắn sẽ là những gợi ý tốt để Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học tham mưu, tư vấn cho Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác TBDH cho Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Với tư cách là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp thiết bị giáo dục uy tín tại Việt nam, Công ty Tú Tài Quốc Tế rất mong muốn sau buổi hội thảo, nhiều ý kiến từ nhiều nguồn khác nhau sẽ đưa ra được các ý kiến có ích cho chương trình giáo dục mới của nước nhà.