"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Dây nối & Phụ kiện khác

Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt FALC

Máy khuấy từ gia nhiệt FALC ...

Liên hệ

Dây nối nhiều màu, 2-4mm, dài 25, 50, 75, 100cm

Dây nối nhiều màu, 2-4mm, dài 25, 50, 75, 100cm ...

Liên hệ

Dây nối an toàn, silicon, 1000V, 25A

Dây nối an toàn, silicon, dài 25, 50, 75, 100cm, màu đỏ ...