"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, Các loại cảm biến tích hợp Khoa học giáo dục"

Kính hiển vi sinh học

Liên hệ

Kính hiển vi chất lượng cao IBC-1000

Thực hành quan sát tế bào ...

Liên hệ

Kính hiển vi cho giáo dục FS1

Kính hiển vi cho giáo dục FS1 ...