"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, Các loại cảm biến tích hợp Khoa học giáo dục"

Thiết bị Sinh học

Liên hệ

Cánh tay hỗ trợ thí nghiệm đa chức năng

Đường kính kẹp điện cực phù hợp với điện cực của các cảm biến sinh ...

Liên hệ

Hộp kín sinh học

Hộp được thiết kế chuyên biệt để kết nối khép kín với các cảm biến ...

Liên hệ

Kính hiển vi chất lượng cao IBC-1000

Thực hành quan sát tế bào ...

Liên hệ

Cân sức khỏe

Dùng để cân trọng lượng cơ thể ...

Liên hệ

Nhiệt kế điện tử

Dùng để đo nhiệt độ cơ thể ...

Liên hệ

Tiêu bản tế bào thực vật

Thực hành quan sát tế bào ...

Liên hệ

Tiêu bản tế bào động vật

HS thực hành quan sát tế bào ...

Liên hệ

Mô hình giải phẫu cơ quan nội tạng (bán thân)

Giúp học sinh hình thành năng lực tìm tòi khám ...

Liên hệ

Mô hình Hệ cơ người

Giúp học sinh tìm tòi khám phá mô hình hệ cơ ...