"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Thiết bị Phòng bộ môn Vật lý

Liên hệ

Danh mục thiết bị tối thiểu THPT - Vật lý theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT

Thiết bị dạy học tối thiểu THPT theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT  là một trong ...

Liên hệ

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Hiện tại, Công ty Tú Tài Quốc Tế đã hoàn thành xong ...

Liên hệ

Thiết bị dạy học cho trường tiểu học chất lượng cao

Thiết bị dạy học cho trường tiểu học chất lượng cao ...

Liên hệ

Danh mục thiết bị phòng bộ môn THPT Chuyên môn Vật lý

Danh mục thiết bị phòng bộ môn THPT Chuyên môn Vật ...

Liên hệ

Danh mục thiết bị phòng bộ môn THPT môn Vật lý

Danh mục thiết bị phòng bộ môn THPT môn Vật lý Toàn bộ thiết ...

Liên hệ

Thiết bị phòng bộ môn Vật lý THCS

Cung cấp toàn bộ thiết bị thí nghiệm Vật lý cấp THCS. Tất cả các ...