"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Phòng bộ môn Công nghệ

Liên hệ

Máy in 3D công nghệ FDM/FFF

Ứng dụng: Tìm hiểu đặc điểm, ứng dụng của công nghệ in 3D và cấu ...

Liên hệ

Thiết bị phòng bộ môn Công nghệ THPT

 Thiết bị thực hành phòng bộ môn Công nghệ THPT ...

Liên hệ

Thiết bị phòng bộ môn Công nghệ THCS

Cung cấp toàn bộ thiết bị thí nghiệm Công nghệ cấp THCS. Tất cả ...

Liên hệ

Bộ lắp ráp máy móc và động cơ

Với bộ thực hành này, học sinh có thể xây dựng 14 loại máy ...