"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Kính hiển vi kỹ thuật số

Liên hệ

Kính hiển vi kỹ thuật số 3 mắt, màn hình LCD chất lượng cao

Kính hiển vi kỹ thuật số 3 mắt, màn hình LCD chất lượng cao ...

Liên hệ

Kính hiển vi kỹ thuật số DigiTeach, kết nối máy tính

Kính hiển vi kỹ thuật số DigiTeach, kết nối máy tính ...