"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Các bộ Kit STEM

Liên hệ

Thiết bị dạy học cho trường tiểu học chất lượng cao

Thiết bị dạy học cho trường tiểu học chất lượng cao ...

Liên hệ

Bộ lắp ráp máy móc và động cơ

Với bộ thực hành này, học sinh có thể xây dựng 14 loại máy ...

Liên hệ

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Kỹ thuật

Thực hành lắp ghép các mô hình mở rộng nâng cao về một ...

Liên hệ

Thiết bị thực hành thí nghiệm STEM

Thiết bị thực hành thí nghiệm STEM cho trường THPT - Theo chương trình dạy ...