"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Thiết bị Vật lý

Liên hệ

Thiết bị dạy học cho trường tiểu học chất lượng cao

Thiết bị dạy học cho trường tiểu học chất lượng cao ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về định luật Stefan Boltzmann

Bộ thí nghiệm về định luật Stefan Boltzmann ...

Liên hệ

Máy phát hàm đa chức năng hiện số

Máy phát hàm đa chức năng hiện số hay còn còn gọi là ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về động học và va chạm đa chức năng

Chủ đề thí nghiệm: Va chạm đàn hồi Va chạm không đàn ...

Liên hệ

Ống cộng hưởng: Xác định tốc độ truyền âm trong không khí

Ống cộng hưởng: Xác định tốc độ truyền âm trong không khí ...

Liên hệ

Máy đếm thời gian hiện số

Máy đếm thời gian hiện số ...

Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt FALC

Máy khuấy từ gia nhiệt FALC ...

Liên hệ

Nguồn điện cho các thí nghiệm Frederiksen

Nguồn điện cho các thí nghiệm Frederiksen ...

Liên hệ

Máy phát tĩnh điện Van de Graaff

Máy phát tĩnh điện Van de Graaff ...