"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, Các loại cảm biến tích hợp Khoa học giáo dục"

Thiết bị Vật lý

Liên hệ

Thiết bị cảm ứng điện từ, ghép nối máy tính

Chủ đề thí nghiệm: Khảo sát mối quan hệ giữa số vòng dây và ...

Liên hệ

Khí lý tưởng: Bộ thiết bị chứng minh định luật Boyle và định luật Charles, ghép nối máy tính

Chủ đề thí nghiệm: Chứng minh định luật Boyle Chứng minh định luật Charles ...

Liên hệ

Thiết bị chứng minh định luật Hooke, ghép nối máy tính

Chủ đề thí nghiệm: Khảo sát lực đàn hồi và sự biến dạng lò ...

Liên hệ

Khảo sát định luật Bernoulli: Khảo sát mối quan hệ giữa áp suất và tốc độ dòng chảy, ghép nối máy tính

Khảo sát định luật Bernoulli: Khảo sát mối quan hệ giữa áp suất và ...

Liên hệ

Bộ thiết bị tổng hợp lực đồng quy, ghép nối máy tính

Bộ thí nghiệm dùng để đo đồng thời các giá trị độ lớn và ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm Rơi tự do sử dụng cảm biến, ghép nối máy tính

Bộ thí nghiệm xác định gia tốc vật rơi tự do theo phương pháp mới. Sử dụng ...

Liên hệ

Thiết bị chứng minh định luật Charles

Thiết bị chứng minh định luật Charles ...

Liên hệ

Bếp gia nhiệt với lõi hồng ngoại xa

Được thiết kế chuyên biệt cho các thí nghiệm Vật lý, Hóa ...

Liên hệ

Thiết bị cảm ứng điện từ: Bộ thí nghiệm khảo sát hiện tượng cảm ứng điện từ với cuộn cảm và mô hình điện kế

Khảo sát hiện tượng cảm ứng điện từ với cuộn cảm và mô hình điện kế ...