"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, Các loại cảm biến tích hợp Khoa học giáo dục"

Nhiệt học

Liên hệ

Khí lý tưởng: Bộ thiết bị chứng minh định luật Boyle và định luật Charles, ghép nối máy tính

Chủ đề thí nghiệm: Chứng minh định luật Boyle Chứng minh định luật Charles ...

Liên hệ

Thiết bị chứng minh định luật Charles

Thiết bị chứng minh định luật Charles ...

Liên hệ

Bếp gia nhiệt với lõi hồng ngoại xa

Được thiết kế chuyên biệt cho các thí nghiệm Vật lý, Hóa ...

Liên hệ

Thiết bị chứng minh định luật Boyle - Mariotte chất khí (Bôi lơ - Ma ri ốt)

Thiết bị chứng minh định luật Boyle - Mariotte chất khí  (Bôi lơ - Ma ri ốt) ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về các định luật của chất khí

Chủ đề thí nghiệm với chủ đề sau: Đinh luật Boyle-Mariotte Đinh luật  ...