"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Trang chủ

Liên hệ

Danh mục thiết bị tối thiểu THPT - Vật lý theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT

Thiết bị dạy học tối thiểu THPT theo thông tư 39/2021/TT-BGDĐT  là một trong ...

Liên hệ

Biến thế nguồn 3-36V

Tạo các điện áp để thực hành ...

Liên hệ

Biến thế nguồn 3-24V

Tạo các điện áp để thực hành   ...

Liên hệ

Kính hiển vi chất lượng cao

Thực hành quan sát tế bào ...

Liên hệ

Cân sức khỏe

Dùng để cân trọng lượng cơ thể ...

Liên hệ

Nhiệt kế điện tử

Dùng để đo nhiệt độ cơ thể ...

Liên hệ

Tiêu bản tế bào thực vật

Thực hành quan sát tế bào ...

Liên hệ

Tiêu bản tế bào động vật

HS thực hành quan sát tế bào ...

Liên hệ

Bộ thu nhận số liệu Einstein Tablet 3

Sử dụng cho hơn 60 các loại cảm biến của hãng. ...