"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Điện - Điện tử - Điện từ

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về định luật Stefan Boltzmann

Bộ thí nghiệm về định luật Stefan Boltzmann ...

Liên hệ

Máy phát tĩnh điện Van de Graaff

Máy phát tĩnh điện Van de Graaff ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về Cân bằng dòng điện - sự phụ thuộc vào góc

Bộ thí nghiệm về Cân bằng dòng điện - sự phụ thuộc vào góc ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm vật lý về cân bằng dòng điện

Bộ thí nghiệm vật lý về cân bằng dòng điện ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm biểu diễn hiệu tượng Hồ quang điện

Bộ thí nghiệm biểu diễn hiệu tượng Hồ quang điện ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về khảo sát mạch điện RLC

Chủ đề thí nghiệm: Khảo sát về khảo sát cộng hưởng mạch điện ...