"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Khoa học & Công nghệ

Liên hệ

Máy in 3D công nghệ FDM/FFF

Ứng dụng: Tìm hiểu đặc điểm, ứng dụng của công nghệ in 3D và cấu ...

Liên hệ

Thiết bị phòng bộ môn Công nghệ THPT

 Thiết bị thực hành phòng bộ môn Công nghệ THPT ...

Liên hệ

Thiết bị phòng bộ môn Công nghệ THCS

Cung cấp toàn bộ thiết bị thí nghiệm Công nghệ cấp THCS. Tất cả ...

Liên hệ

Bộ kit khoa học môi trường: Trạm thời tiết di động

Bộ kit khoa học môi trường: Trạm thời tiết di động ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm khám phá các dạng năng lượng mới: Mặt trời - nước - Hóa học

Chủ đề thí nghiệm: Tìm hiểu về các nguồn năng lượng mới như Năng lượng ...

Liên hệ

Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu einstein Tablet+3

Chúng tôi là đơn vị đầu tiên tại Việt nam cung cấp đồng bộ các ...

Liên hệ

Bộ lắp ráp máy móc và động cơ

Với bộ thực hành này, học sinh có thể xây dựng 14 loại máy ...

Liên hệ

Cảm biến cho giáo dục

Cung cấp các bộ ghi, xử lý và hiển thị kết quả từ các loại cảm ...

Liên hệ

Thiết bị thực hành thí nghiệm STEM

Thiết bị thực hành thí nghiệm STEM cho trường THPT - Theo chương trình dạy ...