"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, Các loại cảm biến tích hợp Khoa học giáo dục"

Cảm biến giáo dục

Liên hệ

Cánh tay hỗ trợ thí nghiệm đa chức năng

Đường kính kẹp điện cực phù hợp với điện cực của các cảm biến sinh ...

Liên hệ

Hộp kín sinh học

Hộp được thiết kế chuyên biệt để kết nối khép kín với các cảm biến ...

Liên hệ

Bếp gia nhiệt với lõi hồng ngoại xa

Được thiết kế chuyên biệt cho các thí nghiệm Vật lý, Hóa ...

Liên hệ

Bộ truyền dữ liệu cảm biến không dây llongwill

Được sử dụng cùng với các cảm biến khác nhau, bằng cách quét ...

Liên hệ

Màn hình hiển thị kết quả cảm biến llongwill

Màn hình hiển thị Sử dụng để thu thập, hiển thị kết quả của các cảm biến ...

Liên hệ

Cảm biến đo nồng độ khí CO2 llongwill

Cảm biến đo nồng độ khí CO2 LW-B804 Dải đo: 0-50000ppm Độ phân giải 1ppm; ...

Liên hệ

Cảm biến đo nồng độ oxy trong chất khí 0-30% llongwill

Cảm biến đo nồng độ oxy  trong chất khí 0-30% Dải đo: 0-30%; Độ phân ...

Liên hệ

Cảm biến đo nồng độ oxy trong chất khí 0-100% llongwill

Cảm biến đo nồng độ oxy  trong chất khí Dải đo: 0-100%, Độ phân giải: ...

Liên hệ

Cảm biến đo pH (llongwill)

Cảm biến đo pH LW-C801 (llongwill) Dải đo: 0-14; Độ phân giải: 0,01 ...