"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Nguồn điện

Liên hệ

Biến thế nguồn 3-36V

Tạo các điện áp để thực hành ...

Liên hệ

Biến thế nguồn 3-24V

Tạo các điện áp để thực hành   ...

Liên hệ

Nguồn điện cho các thí nghiệm Frederiksen

Nguồn điện cho các thí nghiệm Frederiksen ...