"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, Các loại cảm biến tích hợp Khoa học giáo dục"

Bộ ghi, thu nhận số liệu từ cảm biến

Liên hệ

Cánh tay hỗ trợ thí nghiệm đa chức năng

Đường kính kẹp điện cực phù hợp với điện cực của các cảm biến sinh ...

Liên hệ

Bộ truyền dữ liệu cảm biến không dây llongwill

Được sử dụng cùng với các cảm biến khác nhau, bằng cách quét ...

Liên hệ

Màn hình hiển thị kết quả cảm biến llongwill

Màn hình hiển thị Sử dụng để thu thập, hiển thị kết quả của các cảm biến ...

Liên hệ

Giao diện kết nối cảm biến với Bộ ghi dữ liệu (4 kênh), có dây (llongwill)

Giao diện kết nối cảm biến với Bộ ghi dữ liệu (4 kênh), có dây ...

Liên hệ

Bộ ghi dữ liệu llongwill (llongwill)

Kết nối với máy tính mà không cần nguồn điện bên ngoài, ...

Liên hệ

Bộ thu nhận số liệu llongwill

Bộ thu nhận số liệu được thiết kế theo dạng Mô đun.  Có thể hiển thị nhanh ...

Liên hệ

Bộ thu nhận số liệu Einstein Tablet 3

Sử dụng cho hơn 60 các loại cảm biến của hãng. ...

Liên hệ

Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu einstein Tablet+3

Chúng tôi là đơn vị đầu tiên tại Việt nam cung cấp đồng bộ các ...