"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, Các loại cảm biến tích hợp Khoa học giáo dục"

Trang chủ

Liên hệ

Bộ thiết bị lắp đặt mạch chuông điện

Bộ thiết bị lắp đặt mạch chuông điện đã được bố trí và lắp đặt ...

Liên hệ

Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện báo cháy tự động

Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện báo cháy tự động là bộ thiết bị dùng ...

Liên hệ

Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện trang trí

Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện trang trí là một hệ thống được sử dụng để điều khiển ...

Liên hệ

Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện điều khiển thiết bị điện dựa trên vi điều khiển

Bộ thiết bị lắp đặt mạch điện điều khiển thiết bị điện dựa trên vi điều khiển ...

Liên hệ

Bộ thiết bị lắp đặt mạch điều khiển đèn điện cảm biến ánh sáng và chuyển động

Bộ thiết bị lắp đặt mạch điều khiển đèn điện cảm biến ánh sáng và ...

Liên hệ

Cánh tay hỗ trợ thí nghiệm đa chức năng

Đường kính kẹp điện cực phù hợp với điện cực của các cảm biến sinh ...

Liên hệ

Hộp kín sinh học

Hộp được thiết kế chuyên biệt để kết nối khép kín với các cảm biến ...

Liên hệ

Thiết bị cảm ứng điện từ, ghép nối máy tính

Chủ đề thí nghiệm: Khảo sát mối quan hệ giữa số vòng dây và ...

Liên hệ

Khí lý tưởng: Bộ thiết bị chứng minh định luật Boyle và định luật Charles, ghép nối máy tính

Chủ đề thí nghiệm: Chứng minh định luật Boyle Chứng minh định luật Charles ...