"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Cơ học

Liên hệ

Bộ thiết bị chứng minh lực cản của nước

Chứng minh được vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong nước ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về động học và va chạm đa chức năng

Chủ đề thí nghiệm: Va chạm đàn hồi Va chạm không đàn ...

Liên hệ

Ống cộng hưởng: Xác định tốc độ truyền âm trong không khí

Ống cộng hưởng: Xác định tốc độ truyền âm trong không khí ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về Con lắc Vật lý và Con lắc Bessel

Bộ thí nghiệm về Con lắc Vật lý và Con lắc Bessel ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về Rơi tự do

Bộ thí nghiệm về Rơi tự do ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về lực hướng tâm

Chủ đề thí nghiệm: Khảo sát sự phụ thuộc của lực hướng tâm vào ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm sóng nước biểu diễn

Chủ đề thí nghiệm: Sự truyền sóng và tốc độ truyền sóng Sự ...

Liên hệ

Bộ đệm không khí chất lượng cao

Chủ đề thí nghiệm: Dùng để nghiên cứu sự va chạm của các vật ...