"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Phụ kiện Vật lý dùng chung

Liên hệ

Biến thế nguồn 3-36V

Tạo các điện áp để thực hành ...

Liên hệ

Biến thế nguồn 3-24V

Tạo các điện áp để thực hành   ...

Liên hệ

Máy phát hàm đa chức năng hiện số

Máy phát hàm đa chức năng hiện số hay còn còn gọi là ...

Liên hệ

Máy đếm thời gian hiện số

Máy đếm thời gian hiện số ...

Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt FALC

Máy khuấy từ gia nhiệt FALC ...

Liên hệ

Nguồn điện cho các thí nghiệm Frederiksen

Nguồn điện cho các thí nghiệm Frederiksen ...

Liên hệ

Dây nối nhiều màu, 2-4mm, dài 25, 50, 75, 100cm

Dây nối nhiều màu, 2-4mm, dài 25, 50, 75, 100cm ...

Liên hệ

Dây nối an toàn, silicon, 1000V, 25A

Dây nối an toàn, silicon, dài 25, 50, 75, 100cm, màu đỏ ...