"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, Các loại cảm biến tích hợp Khoa học giáo dục"

Thiết bị thí nghiệm Sinh học

Liên hệ

Máy quang phổ so màu không dây đa năng

Máy đo màu nhỏ gọn, phù hợp cho giảng dạy nghiên cứu ...

Liên hệ

Máy khuấy từ gia nhiệt FALC

Máy khuấy từ gia nhiệt FALC ...

Liên hệ

Máy cất nước 1 lần 4l/h QWS4

Máy cất nước 1 lần 4l/h QWS4 ...

Liên hệ

Tủ ấm FALC

Tủ ấm FALC ...

Liên hệ

Tủ sấy dụng cụ loại đối lưu tự nhiên FALC

Tủ sấy dụng cụ loại đối lưu tự nhiên ...

Liên hệ

Máy quang phổ UV/VIS LLG uniSPEC 2

Máy quang phổ UV/VIS LLG uniSPEC 2 ...

Liên hệ

Bể rửa siêu âm FALC

Khử khí nhanh chóng loại bỏ khí hòa tan trong dung dịch. ...