"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, Các loại cảm biến tích hợp Khoa học giáo dục"

Thiết bị Phòng bộ môn Hóa học

Liên hệ

Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 theo thông tư 44/2020/TT-BGDĐT

Hiện tại, Công ty Tú Tài Quốc Tế đã hoàn thành xong ...

Liên hệ

Thiết bị dạy học cho trường tiểu học chất lượng cao

Thiết bị dạy học cho trường tiểu học chất lượng cao ...

Liên hệ

Thiết bị phòng bộ môn Hóa học THCS

Cung cấp toàn bộ thiết bị thí nghiệm Hóa học cấp THCS. Tất cả các ...