"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Thiết bị phòng bộ môn Hóa học THCS

Liên hệ

Quick Overview

Cung cấp toàn bộ thiết bị thí nghiệm Hóa học cấp THCS.

Tất cả các thiết bị cung cấp đều bám sát thông tư 19 của Bộ giáo dục và đào tạo.

  Thông tin sản phẩm

Bao gồm: Các loại tranh ảnh, mô hình, dụng cụ và thiết bị cho Phòng bộ môn Hóa học cấp THCS