"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Quang học

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về quang hình biểu diễn, với đèn laser 5 tia

Bộ thí nghiệm về quang hình biểu diễn, với đèn laser 5 tia ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm đo tốc độ của ánh sáng

Bộ thí nghiệm đo tốc độ của ánh sáng ...