"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, Các loại cảm biến tích hợp Khoa học giáo dục"

Các loại cảm biến và phụ kiện

Liên hệ

Hộp kín sinh học

Hộp được thiết kế chuyên biệt để kết nối khép kín với các cảm biến ...

Liên hệ

Bếp gia nhiệt với lõi hồng ngoại xa

Được thiết kế chuyên biệt cho các thí nghiệm Vật lý, Hóa ...

Liên hệ

Cảm biến đo nồng độ khí CO2 llongwill

Cảm biến đo nồng độ khí CO2 LW-B804 Dải đo: 0-50000ppm Độ phân giải 1ppm; ...

Liên hệ

Cảm biến đo nồng độ oxy trong chất khí 0-30% llongwill

Cảm biến đo nồng độ oxy  trong chất khí 0-30% Dải đo: 0-30%; Độ phân ...

Liên hệ

Cảm biến đo nồng độ oxy trong chất khí 0-100% llongwill

Cảm biến đo nồng độ oxy  trong chất khí Dải đo: 0-100%, Độ phân giải: ...

Liên hệ

Cảm biến đo pH (llongwill)

Cảm biến đo pH LW-C801 (llongwill) Dải đo: 0-14; Độ phân giải: 0,01 ...

Liên hệ

Cảm biến âm thanh - llongwill

Tùy chọn 2 thang đo: 20 - 120 dBA và 20Hz~20kHz, độ chính xác: ...

Liên hệ

Cảm biến áp suất độ nhạy cao (llongwill) LW-T823

Cảm biến áp suất độ nhạy cao Dải đo:  -20kPa~+20kPa ...

Liên hệ

Cảm biến áp suất tuyệt đối (llongwill)

Cảm biến áp suất tuyệt đối Dải đo: 0-700 kPa; Độ phân giải: 0,1 kPa; ...