"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, Các loại cảm biến tích hợp Khoa học giáo dục"

Cảm biến lực 50N, loại dọc (llongwill)

Liên hệ

Quick Overview

Dải đo: -50N~+50N;
Độ phân giải: 0,01N, cấu trúc tay cầm thẳng, hiển thị giá trị dương khi đo lực kéo và giá trị âm khi đo lực đẩy, hỗ trợ ba chế độ làm việc là giao tiếp có dây, giao tiếp không dây với bộ ghi dữ liệu và hiển thị dữ liệu độc lập
Với đầu khóa BT

  Thông tin sản phẩm

Cảm biến lực 50N, loại dọc, kiểu C
Dải đo: -50N~+50N;
Độ phân giải: 0,01N, cấu trúc tay cầm thẳng, hiển thị giá trị dương khi đo lực kéo và giá trị âm khi đo lực đẩy, hỗ trợ ba chế độ làm việc là giao tiếp có dây, giao tiếp không dây với bộ ghi dữ liệu và hiển thị dữ liệu độc lập
Với đầu khóa BT