"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Cảm biến cho giáo dục

Liên hệ

Bộ thu nhận số liệu Einstein Tablet 3

Sử dụng cho hơn 60 các loại cảm biến của hãng. ...

Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ Einstein

Dùng để xác định nhiệt độ ...

Liên hệ

Cảm biến lực Einstein

Dùng để xác định lực ...

Liên hệ

Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu einstein Tablet+3

Chúng tôi là đơn vị đầu tiên tại Việt nam cung cấp đồng bộ các ...

Liên hệ

Cảm biến cho giáo dục

Cung cấp các bộ ghi, xử lý và hiển thị kết quả từ các loại cảm ...