"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

STEM - Cảm biến

Liên hệ

Bộ thu nhận số liệu Einstein Tablet 3

Sử dụng cho hơn 60 các loại cảm biến của hãng. ...

Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ Einstein

Dùng để xác định nhiệt độ ...

Liên hệ

Cảm biến lực Einstein

Dùng để xác định lực ...

Liên hệ

Máy in 3D công nghệ FDM/FFF

Ứng dụng: Tìm hiểu đặc điểm, ứng dụng của công nghệ in 3D và cấu ...

Liên hệ

Thiết bị dạy học cho trường tiểu học chất lượng cao

Thiết bị dạy học cho trường tiểu học chất lượng cao ...

Liên hệ

Thiết bị xử lý và hiển thị dữ liệu einstein Tablet+3

Chúng tôi là đơn vị đầu tiên tại Việt nam cung cấp đồng bộ các ...

Liên hệ

Bộ lắp ráp máy móc và động cơ

Với bộ thực hành này, học sinh có thể xây dựng 14 loại máy ...

Liên hệ

Bộ dụng cụ thực hành STEM: Kỹ thuật

Thực hành lắp ghép các mô hình mở rộng nâng cao về một ...

Liên hệ

Cảm biến cho giáo dục

Cung cấp các bộ ghi, xử lý và hiển thị kết quả từ các loại cảm ...