"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Cảm biến lực Einstein

Liên hệ

Quick Overview

Dùng để xác định lực

  Thông tin sản phẩm

Model: ENFRC272
Hãng sản xuất: Fourier
Dải đo: - 10 N đến +10 N, - 50 N đến +50 N
Độ chính xác: ±2 % trên toàn giải đo
Độ phân giải (12-bit) tại ±10 N: 0.005 N
Độ phân giải (12-bit) tại ±50 N: 0.025 N
Tỉ lệ lấy mẫu mặc định: 10 mẫu/ giây