"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Kính hiển vi chất lượng cao

Liên hệ

Quick Overview

Thực hành quan sát tế bào

  Thông tin sản phẩm

Model: IBC1600
Hãng: Opto - Trung Quốc
Độ phóng đại: 40 đến 1600 lần
Loại: 2 mắt, có thể nghiêng 30º và quay 360º
Điều chỉnh liên đồng tử trong khoảng 54~75 mm
Có thể điều chỉnh bù đi ốp mắt trái ± 5
Thị kính trường rộng WF10X / 18mm và 16x
Vật kính:  Vật kính tương phẳng tiêu sắc
4x N.A. 0.10 
10x N.A. 0.25 
40x N.A. 0.65 
100x N.A. 1.25 dầu
Tất cả các vật kính đều được xử lý chống mốc
Độ phóng đại: 4x, 10x, 40x, 100x
Tụ quang thị trường sáng N.A. 1.25. 
Tiêu cự: Điều chỉnh thô và tinh vi đồng trục với thước đo chia vạch, độ chia 0.002mm.
Mâm kính 2 lớp với hệ thống dịch chuyển cơ, kích thước 110X125mm, khoảng dịch chuyển là 30X75mm
Nguồn sáng:  3 W LED. Có thể điều chỉnh cường độ biến đổi liên tục.
Nguồn điện: 100-240 V
Cung cấp bao gồm:
Kính hiển vi 2 mắt 
Thị kính phẳng 10X với thị trường rộng. 
2 thị kính; 4 vật kính 4X, 10X, 40X và 100X;
Kính lọc màu 
Lọ dầu soi;
Túi che bụi;