"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Danh mục thiết bị phòng bộ môn THPT Chuyên môn Vật lý

Liên hệ

Quick Overview

Danh mục thiết bị phòng bộ môn THPT Chuyên môn Vật lý

Toàn bộ Danh mục thiết bị phòng bộ môn THPT Chuyên môn Vật lý được xây dựng bám sát theo Thông tư 38 của Bộ giáo dục áp dụng cho trường THPT Chuyên

 

  Thông tin sản phẩm

Toàn bộ Danh mục thiết bị phòng bộ môn THPT Chuyên môn Vật lý được xây dựng bám sát theo Thông tư 38 của Bộ giáo dục áp dụng cho trường THPT Chuyên