"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Thiết bị phòng bộ môn Vật lý THCS

Liên hệ

Quick Overview

Cung cấp toàn bộ thiết bị thí nghiệm Vật lý cấp THCS.

Tất cả các thiết bị cung cấp đều bám sát thông tư 19 của Bộ giáo dục và đào tạo.

  Thông tin sản phẩm

Cung cấp toàn bộ thiết bị thí nghiệm Vật lý cấp THCS.

Bao gồm:

Các thiết bị dùng chung như:

Nguồn điện

Đồng hồ đo đa năng

Vôn kế

Ampe kế

...

Các thiết bị thực hành theo Chủ đề như: Quang học - Nhiệt học - Điện học - Từ học - Âm học...