"Thiết bị giáo dục Tú Tài Quốc Tế - Nhà cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho giảng dạy Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM và Khoa học giáo dục tích hợp"

Trang chủ

Liên hệ

Thiết bị phòng bộ môn Công nghệ THPT

 Thiết bị thực hành phòng bộ môn Công nghệ THPT ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về lực hướng tâm

Chủ đề thí nghiệm: Khảo sát sự phụ thuộc của lực hướng tâm vào ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về khảo sát mạch điện RLC

Chủ đề thí nghiệm: Khảo sát về khảo sát cộng hưởng mạch điện ...

Liên hệ

Bộ thí nghiệm về các định luật của chất khí

Chủ đề thí nghiệm với chủ đề sau: Đinh luật Boyle-Mariotte Đinh luật  ...

Liên hệ

Danh mục thiết bị phòng bộ môn THPT Chuyên môn Vật lý

Danh mục thiết bị phòng bộ môn THPT Chuyên môn Vật ...

Liên hệ

Danh mục thiết bị phòng bộ môn THPT môn Vật lý

Danh mục thiết bị phòng bộ môn THPT môn Vật lý Toàn bộ thiết ...

Liên hệ

Thiết bị phòng bộ môn Công nghệ THCS

Cung cấp toàn bộ thiết bị thí nghiệm Công nghệ cấp THCS. Tất cả ...

Liên hệ

Thiết bị phòng bộ môn Sinh học THCS

Cung cấp toàn bộ thiết bị thí nghiệm Sinh học học cấp THCS. Tất cả các ...

Liên hệ

Thiết bị phòng bộ môn Hóa học THCS

Cung cấp toàn bộ thiết bị thí nghiệm Hóa học cấp THCS. Tất cả các ...